Dům je založen na kompromisu několika základních vlastností – výhledu do údolí řeky Berounky, soukromí, oslunění, stínění, požadavku na propojení obytných místností s exteriérem a přístupu na terén z různých výškových úrovní. Důležitým požadavkem bylo použití přírodních materiálů. Na základě těchto vlastností byl navržen jednoduchý dům s předsazeným dvoupatrovým dřevěným ochozem na jižní a západní fasádě, který cestou kompromisu splňuje všechna tato kritéria.
Navržená hmota domu je jednoduchá, kubická, půdorysně tvaru čtverce, čímž reflektuje okolní vilovou zástavbu podobných proporcí a měřítka.