Mladý pár nás oslovil, abychom navrhli jednoduchý jednopodlažní rodinný dům, který by se hodil do okolní venkovské zástavby. Kvůli ne příliš vhodné orientaci pozemku vznikly po několika skicách a návrzích vlastně domky dva. Domky jsou spojené komunikační osou vstupní části domu, která je zastřešena plochou střechou se světlíky. Díky tomuto jednoduchému konceptu je dům přirozeně rozdělen na východní a západní křídlo s ideální orientací jednotlivých místností. Východní křídlo obsahuje ložnicovou část s hygienickým a technickým zázemím.
V západním křídle, komfortně otevřeném do krovu, je umístěn hlavní obytný prostor, jehož dominantu tvoří otočná krbová kamna a akvárium. I přes malé rozměry domu tento prostor působí velmi luxusně. Z obývacího pokoje je pohodlný přístup na venkovní krytou terasu, která je nedílnou součástí domu. Jednotlivé hmoty domu jsou navrženy v různých materiálech, z čehož je patrná různá funkce obou křídel. Západní křídlo je obloženo cihelnými pásky, na východním je navržena světlá omítka. Vše sjednocuje skládaná střešní krytina tradičního formátu.