Vedení fotbalového klubu nás oslovilo se zadáním modernizace a rozšířením již nevyhovujícího zázemí fotbalového hřiště. Návrh vychází z jasného umístění budovy na ose hřiště a malého odstupu od sousedních pozemků rodinných domů. Díky možnosti jednostranného osvětlení vnitřních prostor vzniklo zajímavé hmotové řešení. Do základní hmoty s pultovou střechou byla vložena dvojice vyvýšených hmot s opačným sklonem zastřešení.
Nižší podlouhlá část s čelním prosklením tvoří nadsvětlík vnitřních šaten sportovců a přináší dostatek přirozeného světla do nitra dispozice. Druhá výrazně prosklená hmota je vyvýšená klubovna s dechberoucím výhledem na hrací plochu. Střídáním sklonů pultových střech vznikla zajímavá hra světla a stínů nejen uvnitř budovy.