I když je naší specializací je návrh luxusních rodinných domů, tak jsme neodmítli klienta, který nás požádal o návrh novostavby jednopodlažní haly včetně administrativní části v jeho stávajícím areálu. Hala má být určena pro skladování, případně prodej s minimální plochou 350 m2. V administrativní části mají vzniknout dvě kanceláře s hygienickým a sociálním zázemím. Po různých variantách jsme zvolili halu s pilovou střechou v šesti sekcích, která tvoří hlavní poznávací prvek celého objektu. Výhodou je, že pilová střecha propouští denní osvětlení do interiéru haly z východní strany a okna v této střeše nepřekáží na stěnách haly, kam může klient umístit více regálů. K hlavní hmotě haly je přisazena nižší hmota s plochou střechou, kam jsme umístili požadované administrativní zázemí.
Předsunutá hmota zázemí tak opticky zlepšuje měřítko celé stavby. Zázemí obsahuje vstupní zádveří, dvě kanceláře, kuchyňku, šatnu, umývárnu, wc, úklidovou a technickou místnost. Docílili jsme toho, že všechny místnosti zázemí mají přirozené denní osvětlení a větrání, což se u tohoto druhu objektů tak často bohužel nevidí. Návrhem jsme splnili i požadavek na případné budoucí rozšíření o halovou část, které je možné v západní části. Jako materiály jsme zvolili kombinaci šedého vlnitého horizontálního plechu na hlavním objektu haly a žlutého tahokovu na administrativním zázemí. Opěrná stěna je pak z monolitického pohledového betonu. Klientovi tak vznikl zapamatovatelný objekt haly se zázemím s výraznou siluetou střechy v jinak nevýrazném průmyslovém areálu.