Jedná se o projekt novostavby hipoterapeutického centra, který obsahuje krytou jízdárnu, venkovní jezdeckou plochu, výběhy pro koně a objekt s restaurací, rehabilitací a ubytováním. Návrh je tvořen třemi principy. Prvním je umístění stavby ve venkovském prostředí, proto byl základní tvar navržen jako dvoupodlažní objekt se šikmou střechou, který je pro toto prostředí tak typický.
Druhým bylo vytvořit atriovou stavbu, díky níž by vznikly prostory pro setkávání a odpočinek návštěvníků i ubytovaných. Tím vznikla dvě oddělená atria, první více veřejné a druhé více uzavřené s výhledem na výběhy koní. A třetím cílem je výrazný prvek oken přecházejících na střešní rovinu.