Po poměrně krátké době jsme se vrátili do Špindlerova Mlýna, tentokrát do Bedřichova. Za úkol jsme měli vymyslet dvě varianty rodinného horského penzionu v příkrém svahu na základě jednoho zadání. To obsahovalo navrhnout podzemní podlaží s dvougaráží, skladem lyží a kol, technickou místností, prádelnou a koupelnou s wellness. Z obytných místností byl požadavek na čtyři samostatné apartmány s vlastní šatnou a koupelnou. Klient si přál, aby se srdcem penzionu stal hlavní obytný prostor s výhledy na okolní krkonošské hřebeny. První varianta odráží tradiční, ač moderně pojaté tvary horských chalup. Je obdélníkového tvaru se sedlovou střechou a třemi podlažími. V podzemním podlaží se nachází garáž, sklad, technická místnost a wellness. Přízemí se honosí velkorysým více než stometrovým hlavním obytným prostorem. Podkroví otevřené do krovu pak obsahuje čtyři apartmány. Celý penzion je obložen vertikálními prkny z opáleného dřeva, které kontrastují s dřevěnými okny a obložením ostění z červeného cedru. Jednoduchá hmota objektu je záměrně narušena třemi zapuštěnými nikami, které slouží jako vstupní závětří, lodžie
a krytá terasa wellness. Výrazným architektonickým prvkem je zdánlivě nepravidelné střídání velkých a malých čtvercových oken. Velké fixní čtvercové prosklené plochy jsou doplněny malým „levitujícím“ otevíravým oknem uprostřed zasklení. Tento originální prvek odkazuje na malá dělená okénka starých horských chalup. Druhou variantu jsme chtěli pojmout velkolepěji, odvážněji. Podzemní podlaží jsme jen lehce upravili a nechali jsme z něj vyrůst tři věže se sedlovými střechami, kdy každá plní svoji funkci. První nejmenší věž skrývá samostatný obytný prostor otevřený do krovu poskytující více soukromí. Druhá obsahuje jídelní část s kuchyní a apartmán v podkroví. Třetí věž, nejvyšší z nich, obsahuje tři apartmány v patrech nad sebou. Podzemní podlaží je obloženo kamenem, nadzemní části věží jsou obaleny plechovou falcovanou krytinou a severní fasády věží jsou zakryté svislým laťováním. Všechny tři věže reagující svojí gradující výškou na okolní zástavbu se tak velkoryse otevírají na jižní stranu celoprosklenou fasádou a umožňují klientovi vychutnávat si pohledy na protilehlé krkonošské svahy.