Na kraji jedné malé obce na Sedlčansku jsme dostali od klientů zajímavé zadání. Navrhnout na podlouhlém pozemku takové malé stavení. Hlavním objektem měl být rodinný dům klienta, garáž pro dvě auta a nemalá stodola. Ta bude sloužit jako garáž traktoru, sklad sena, krmiva, zahradních věcí. Dále pak místo pro chov králíků, slepic a kachen. Důležitou otázkou na začátku bylo prověřit a navrhnout umístění budov na pozemku. To určil krásný výhled jižním směrem na okolní kopce, kam jsme tedy umístili stavbu rodinného domu s podkrovím a sedlovou střechou. Dům obsahuje v přízemí otevřený prostor nad jídelním stolem, na který pak navazuje kuchyň a obývací část. V podkroví se pak nachází čtyři ložnice pro rodiče a děti. Na dům jsme navázali krytým přístřeškem
a garáží s plochou střechou. Do severní části pozemku jsme umístili stodolu, na kterou navazuje severní výběh pro domácí zvířectvo. Vhodným rozmístěním tří objektů na pozemku jsme docílili tradiční kompozice dvora. Materiálově jsme se drželi klasických materiálů, jakými jsou světlá omítka, světle béžové šambrány, dřevěná okna a pálená střešní krytina v cihlové barvě. Hlavní kamenný vjezd do malého rodinného statku jsme klientovi navrhli zapuštěný do jeho pozemku, abychom vtáhli jeho obyvatele na pozemek. Na jižní straně pozemku tak vznikla okrasná zahrada klienta, která navazuje na obytnou venkovní terasu. Z té si klient může vychutnávat široké výhledy na okolní krajinu.