Domek na mírně svažitém pozemku s širokým výhledem do údolí řeky Doubravy. Nenápadná svažitost pozemku a orientace domu vycházející s přísného regulačního plánu dala vzniknout netradičnímu vnitřnímu uspořádání domu. Vnitřní prostor spolu se svažujícím se terénem plynule ustupuje směrem do zahrady a vytváří tak mezipatra při zachování jednoduché a tradiční hmoty domu. Dům je rozdělený na hlavní obytnou část a část zázemí s garáží.
Vše spojuje oboustranně prosklený krček zádveří, který umožňuje při vstupu do domu vizuální kontakt se zahradou a údolím řeky. Uspořádání hmot domu a garáže současně vymezuje část zahrady s větším soukromím. Podkrovní prostor dětských pokojů se díky výškovému uspořádání mezipater stává velkorysou hernou dětí ve dvou úrovních.