V horském středisku Špindlerův Mlýn jsme dostali za úkol navrhnout víceúčelovou budovu, která by obsahovala několik různých provozů a zároveň se svým charakterem hodila do Špindlerova Mlýna, který se nachází v horském prostředí Krkonošského národního parku. Inspirací nám byly místní hotely a chalupy, zejména jejich dřevěné hrázděné konstrukce. Navrhli jsme jednoduchou tradiční hmotu, kterou jsme v místě prosklených ploch a vstupů do budovy zapustili a vytvořili krytý předprostor chráněný před nepřízní počasí. Tento krytý venkovní prostor je vynášen soustavou dřevěných sloupků, které evokují tradiční hrázděné konstrukce. Všechny klientem požadované provozy jsme měli umístit do vstupního nadzemního podlaží, do podkroví a do částečně podsklepeného prostoru, a to vše na malém pozemku, který jsme využili na maximum. Do vstupního podlaží jsme navrhli klubovnu s prostory pro různé výstavy s navazujícím občerstvením a potřebným zázemím. Odtud se můžeme dostat do částečně podsklepeného prostoru s klubovnou a vyvýšeným pódiem pro menší představení. Celá
tato část je vstupem zcela oddělena od zbylé části objektu a může tak být využívána v kteroukoliv hodinu dle potřeb hostů. Ve zbývající části vstupního podlaží jsme umístili půjčovnu lyží s drobným zázemím, která navazuje na malou dětskou lanovku v severní části pozemku. Půjčovna je opět samostatně přístupná. Na severní straně domu je poté navrženo oddělené schodiště vedoucí do podkroví, kde jsme uvažovali kreativní dílnu, dva apartmány 2 kk a technickou místnost víceúčelové budovy. Celý objekt jsme zabalili do pláště z plechových šablon, které jsou použity jak na střešní konstrukci, tak i na fasádě objektu a budou chránit objekt před drsným horským prostředím. Chráněné části fasády v krytém zápraží jsou obloženy svislými dřevěnými latěmi v hnědém odstínu, které kontrastují s dřevěnými nosnými prvky světlé barvy. Dvoubarevnost dřevěných fasádních prvků je totiž častým prvkem krkonošských chalup. Střechu potom doplňují na severní straně střešní okna pro prosvětlení chodby v podkroví a výrazný vikýř na jižní straně pro prosvětlení podkrovních apartmánů.