Dostali jsme za úkol navrhnout novostavbu moderní vily nedaleko řeky Sázavy, kde se nachází mírně nepravidelný obdélníkový pozemek. Jeden z limitů bylo dodržet uliční čáru, která byla mírně zalomená stejně jako severozápadní strana pozemku. Přání a požadavky klientů byly poměrně rozsáhlé, a na začátku tak vznikaly různé varianty. Z těch jsme vybrali jednu, která splňovala všechny požadavky. Vybraná varianta respektovala tvar pozemku a orientaci ke světovým stranám. Hmota domu se rozevírá jako vějíř směrem do zahrady. Hlavní část vily tvoří přízemní hmota tvaru L s plochou střechou, která je doplněna šikmo nasazenou hmotou hlavního obytného křídla se sedlovou střechou. Díky natočení a vysunutí části podkroví směrem do ulice se nám podařilo vytvořit krytý vstup a současně splnit zalomenou uliční čáru. Dispozice vily je přirozeně dělena na různé funkce dle využití a otevírá se směrem do jižní zahrady. Tvar vily tak přirozeně tvoří
uzavřenou část s prostornou terasou a posezením, které nabízí dostatek soukromí před zraky kolemjdoucích a sousedů. Materiálově je objekt řešen tak, že přízemní hmota a vikýř v podkroví jsou navrženy v krémové broušené omítce. Tu doplňuje na meziokenních pilířích obklad z tmavě hnědých cihelných pásků. Hmota podkroví je navržena v bílé broušené omítce. Vnější výplně oken jsou v exteriéru provedeny jako hliníkové v tmavě šedé barvě, která ladí s tmavě šedou barvou vnějšího oplechování a plechové falcované krytiny. Objekt je technologicky navržen v nejvyšším standardu, který klientovi umožňuje vytápět, chladit, větrat, ohřívat teplou vodu, vyrábět elektřinu pomocí fotovoltaických panelů a zároveň i dobíjet elektromobily. Věříme, že si klienti budou vilu užívat nejen z hlediska komfortu technologie, ale i z hlediska prostorných místností a vnitřního bazénu s venkovní terasou nabízející soukromí a krásný výhled do okolní krajiny řeky Sázavy.