Když je odsouhlasená nabídka a zaplacená záloha, prvním klíčovým krokem před samotným návrhem a skicováním je pustit se do předprojektové přípravy. Je to taková neviditelná práce, která je ale pro navazující návrh a následné povolení úřady naprosto klíčová. Zřejmě nevíte, co tenhle proces obsahuje, protože to nemalá část architektů a projektantů podceňuje. Proto si to vysvětlíme.

Informace, které ovlivňují návrh a povolení stavby

Předprojektová příprava znamená souhrn informací, které výrazně ovlivňují samotný návrh stavby a následné povolení celého projektu u jednotlivých dotčených úřadů (hasiči, životní prostředí, hygiena atd.) a poté získání povolení stavby na stavebním úřadě. Často se stane, že klienti na návrh stavby spěchají, nechtějí ztrácet čas, takže často architekti a projektanti podlehnou tlaku a tuhle část buď přeskočí, nebo ji důkladně neprojdou. To se může časem hodně vymstít. Příkladů z praxe (naštěstí ne z naší) známe bohužel hodně.

Nepovedený příklad z praxe

Klient zadal projektantovi návrh rodinného domu na kraj jedné obce, kde nebylo na první pohled jasné, která verze územního plánu platí. Bylo třeba zajít osobně na územní plánování, ale to se kvůli času bohužel nestalo. Projektant se vrhnul do práce, vzal v potaz územní plán a podle toho navrhl dům společně s požadavky klienta. Po zpracování a odevzdání návrhu klientovi dal projektant návrh na územní plánování. Ti řekli, že se řídil neaktuálním územním plánem, a návrh tak museli předělat. To stálo bohužel více než 2 měsíce času a několik desítek tisíc korun a obě strany byly poměrně nervózní. Důvod? Nebyla důkladně provedena předprojektová příprava.

Co obsahuje předprojektová příprava?

Jak už jsme řekli na začátku článku, patří sem vše, co může významně ovlivnit návrh a povolení domu. Mezi nejvýznamnější věci patří zjištění podmínek z územního plánu, případně územních studií, pokud jsou na dané území vydány. Dále určitě průběh a podmínky inženýrských sítí, jakými jsou vodovod, kanalizace, elektrika, slaboproudá vedení, produktovody atp. Určitě je dobře zajít na příslušný stavební úřad a vysvětlit záměr, který chcete na daném pozemku provést. Stavební úřad dokáže dobře navést a případně upozornit, na co si dát pozor a co bude v dalších krocích vyžadovat např. za vyjádření od jednotlivých úřadů. Dobré je také navštívit klíčové dotčené úřady. Těmi mohou být např. životní prostředí, lesy, povodí, hasiči atp. To spíš podle zkušenosti architekta nebo projektanta. Do tzv. předprojektovky řadíme i geodetické zaměření pozemku od geodeta, který zaměří síť bodů jak výškově, tak polohopisně. My si následně vyneseme 3D počítačový model terénu pro následné přesné osazení objektu.

Jak dlouho trvá a kolik stojí

Předprojektová příprava je časově nevyzpytatelná. Záleží totiž hlavně na informacích od úřadů a jednotlivých síťařů a to je vždycky nadlouho. Takže my říkáme, že kvalitní a pečlivá předprojektová příprava zabere min. 1-2 měsíce. Zajistit geodeta a oběhat úřady a častokrát čekat na jejich oficiální vyjádření, na které mají 30 dní, což ne vždy dodrží, zkrátka nějaký čas zabere. Tím pádem je těžké určit i cenu dopředu. My předprojektovou přípravu počítáme vždy hodinovou sazbou, případně k tomu přidáme kilometry, pokud na úřady musíme vyrazit autem. Na konci pak klientovi dáme výkaz hodin naší práce, aby viděl, co a kde jsme zjistili. Za nás nejférovější způsob určení ceny.

Nepodceňujte ji

Když se pouštíte do jakéhokoliv projektu, vždycky věnujte předprojektové přípravě dostatek času. Resp. v ideálním případě to nechte na vašem architektovi nebo projektantovi. Přeci jen nevíte, co je pro návrh důležité a na koho se obrátit. Ptejte se svého architekta a projektanta, co před samotným návrhem zjistili, jaká jsou omezení a jaké jsou podmínky úřadů a síťařů. To jsou všechno věci, které je nutné zapracovat do samotného návrhu. Není totiž nic horšího, než zjistit např. po hotové studii, nedej bože projektu, že se jim na úřadě něco nelíbí a vy jste se tomu mohli přitom docela jednoduše vyhnout. Jen tu informaci stačilo vědět zavčasu. Zkrátka platí, čím důkladnější příprava na začátku, tím méně starostí v průběhu projektu. A věřte nám, že o starosti během projektu a realizaci opravdu není nouze. Nyní se už můžeme pustit konečně do návrhu domu, do tzv. architektonické studie. Tu si popíšeme v dalším článku.