Pro firmu Contipro jsme vytvořili jejich reprezentativní sídlo, které má svým návrhem podtrhovat filozofii společnosti, tzn. má být otevřené, určené pro setkávání zaměstnanců a jejich obchodních partnerů, má spojovat a lákat k setkávání, vymýšlení nápadů a také k odpočinku. Navrhujeme ozeleněnou budovu z přírodních materiálů v kontrastu ke stávajícím šedým budovám areálu, která bude příjemným prostředím pro zaměstnance firmy. Hmota objektu reprezentativního sídla firmy reflektuje svažitost a tvar pozemku, dva směry přístupu a podlažnost okolních budov. Horizontální členění objektu v podobě přesahů stropních desek částečně navazuje na nedávno zrealizovaný parkovací dům s výraznými horizontálními deskami, navíc pomáhá ke stínění velkorysých prosklených ploch. Natočením objektu vůči horní ulici získává budova velkorysý vstupní parter a plochu pro zásobovací dvůr. Objekt má jedno podzemní podlaží částečně zapuštěné do svahu, přízemí a ustupující druhé nadzemní podlaží. Do přízemí umisťujeme hlavní provozy budovy, a to jídelnu a přednáškový sál. Podzemní podlaží obsahuje zázemí jídelny, technologie a sportovní zázemí firmy. Horní ustupující podlaží pak slouží výhradně jako administrativní zázemí vedení firmy, fungující jako
kapitánský můstek s terasami a krásným výhledem na okolní kopcovitou krajinu. Středová část budovy je věnována vertikálním komunikacím a atriu, které propojuje jednotlivá podlaží. Atrium je navíc přisvětleno střešním světlíkem, který přináší světlo do hloubky dispozice. Jídelna v přízemí budovy obepíná středové atrium ze tří stran, navíc obsahuje venkovní terasy. Jihozápadní terasa jídelny je stíněna pomocí posuvných textilních baldachýnů na ocelové konstrukci. Ploché střechy objektu jsou přitížené říčním kamenivem. Část střech nad 1.NP je řešena s extenzivní vegetací. Fasády objektu tvoří kontaktní zateplovací systém s minerální vatou a lepenými cihelnými pásky v 1.PP. Podlaží 1.NP a 2.NP je zabaleno do provětrávané fasády s vertikálním obkladem z opalovaných prken. V rámci studie je počítáno s řešením prostorové akustiky ve vybraných provozech. Jedná se zejména o prostory jídelny, přednáškového sálu, tělocvičny, kanceláří a navazujících společných prostor atria. V těchto prostorách jsou navrženy volně zavěšené akustické prvky. Stropní akustické prvky jsou často kombinovány s dřevěnými lamelovými akustickými obklady vybraných stěn. Věříme, že se v novém firemním sídle budou cítit skvěle nejen zaměstnanci firmy, ale i jejich obchodní partneři.