Ocitli jsme se v zajímavé lokalitě. Nedaleko místa, kde se v 15. století odehrála Bitva u Lipan, se nachází malebná středočeská vesnička Třebovle. Naším úkolem bylo navrhnout projekt rodinného domu na rozlehlé zahradě pro mladou rodinu s dětmi. Jedná se o obdélníkový rovinatý pozemek, který je ale výrazně omezen ochranným pásmem vysokého napětí, které vede napříč pozemkem. Nakreslili jsme více variant. Společně s klienty jsme po mnoha diskuzích zvolili návrh, který nabízel nejvhodnější umístění na pozemku. Objekty domu a garáže propojené spojovacím krčkem jsme tak navrhli delší osou ve směru sever-jih u východní hranice pozemku. Tím jsme dosáhli vhodné dispozice místností v přízemí, které mají výhled na západní stranu a nejlepší využití zahrady. Navíc jsme tím objekty umístili, co nejdále od komunikace a vyhnuli se ochrannému pásmu vysokého napětí. Hlavním prvkem rodinného domu je střídání plných a prosklených ploch v přízemí. Inspirací nám byly tradiční průjezdné stodoly, které mají velké otvory s posuvnými vraty vždy naproti sobě.
V našem případě jsou protilehlé otvory zaskleny. Obytné místnosti v přízemí tak mají dostatek přirozeného denního světla z obou stran a nerušený výhled na východní i západní zahradu. Střídání plných a prosklených ploch je ještě umocněno půdorysným uskakováním, které v interiéru vytváří niky pro úložné prostory a v exteriéru přesah střechy nad prosklenými plochami. Srdcem domu je obytný prostor, který je nad obývací částí a jídelnou otevřený do krovu. V podkroví se nachází ložnicová část s dětskými pokoji a koupelnou. Projekt rodinného domu obsahuje pasivní technologii vytápění, rekuperace a chlazení s výrobou elektřiny pomocí fotovoltaických panelů umístěných na západní střeše domu. Objekty jsou zabaleny do moderní falcované plechové střešní krytiny antracitové barvy a světle šedé omítky v kombinaci s dřevěným překládaným horizontálním obkladem ze sibiřského modřínu. Ten je umístěn ve výklencích nad prosklenými plochami. Na západní straně je navržena terasa, ze které si mohou klienti dosyta užívat zapadající slunce.