V jedné malebné obci na Vysočině jsme dostali zajímavé zadání navrhnout komunitní centrum, které by se stalo dominantou obce. Požadavkem bylo navrhnout multifunkční objekt, který by se stal jakýmsi centrem obce s potřebnými funkcemi pro občany jako např. víceúčelovým sálem, knihovnou, klubovnou pro maminky s dětmi, kavárnou, ordinací, komerčními prostory pro podnikání a v neposlední řadě startovacími byty. Navrhli jsme ucelenou hmotu objektu s nadčasovým a čistým vzhledem, jejíž zalomení vychází z tvaru pozemku. Objekt je v přízemí řešen prosklenými plochami, které napoví návštěvníkům komunitního centra, že se jedná o veřejný objekt. To je navíc podtrženo veřejným parterem určeným jako místo setkávání a odpočinku. Hmota domu je provozně rozdělena na několik sekcí, které zajišťují plynulé a oddělené fungování jednotlivých provozů. Západní sekce je určena pro kavárnu s hygienickým zázemím v přízemí a pro klubovnu pro maminky s dětmi a knihovnu v nadzemním podlaží. Centrální sekce je
určena pro dvě ordinace praktického lékaře spolu s čekárnami pacientů a hygienickým zázemím v přízemí a víceúčelový sál v nadzemním podlaží. Východní sekce je součástí objektu, ale bude užívána zcela samostatně oddělenými vstupy pro dva komerční prostory v přízemí (kadeřnictví, kosmetika, masáže atp.) a dva startovací byty 1 kk v nadzemním podlaží. Nad byty a zázemím sálu jsou umístěny technické místnosti celého objektu přístupné schodištěm. Zbývající část objektu v nadzemním podlaží je otevřena až do krovu, což dělá prostory v tomto podlaží mnohem komfortnějšími. Osvětlení přirozeným světlem je potom řešeno kruhovými světlíky ve střešní konstrukci. Povrch fasády i střešní konstrukce je opláštěn cementovláknitými šablonami, které dodávají celému objektu ucelený čistý vzhled a zároveň odkazují na časté obložení štítů tímto materiálem u místních chalup. Budoucí návštěvníci zajisté najdou v komunitním centru všechny potřebné služby a zároveň si užijí moderní pojetí objektu, který se tak stane centrem obce.