Návrh komunitního centra vychází z urbanistické studie, ve které byl areál situován do klidné západní části nově navrženého městského centra sídliště Barrandov. Komunitní centrum je tvořeno třemi samostatnými budovami, díky kterým vzniká uzavřený celek s vnitřním nádvořím. To slouží jako komunikační a shromažďovací prostor před kostelem. Dominantou areálu je kostel pro 300 věřících se zvonicí umístěnou v prostoru nádvoří.
Vnitřní nádvoří vymezují další dvě budovy společenského a mateřského centra. Kostel s nepravidelným půdorysem je navržen se stupňovitým zastřešením pro zvýraznění slavnostního významu presbytáře.