Klienti nás přizvali k návrhu pasivního rodinného domu ve Středočeském kraji v malé obci Kovanice, která leží v těsné blízkosti řeky Labe. Pozemek je spíše prolukou mezi stávajícími rodinnými domy a stodolami. Je sice téměř rovinatý, ale návrh domu je ovlivněn záplavovým územím stoleté vody. To udává podmínky jasně daného výškového osazení. I to ovlivnilo celý projekt rodinného domu. Ale pěkně popořadě. Klient požadoval tradiční venkovský dům s podkrovím a dostatkem úložného prostoru. Po několika skicách a variantách jsme navrhli dvě oddělené hmoty. Rodinný dům je natočen štítem do ulice, aby jeho obytné místnosti využívali východní, jižní a západní stranu. Naopak stodola je situována rovnoběžně s ulicí tak, aby plynule navazovala na přilehlou sousední stodolu. Zároveň aby byl umožněn co nejjednodušší vjezd aut do krytých stání. Kvůli stoleté vodě je objekt domu navržen až 75 cm výše než okolní terén a kryté stání. Tato výška je vyřešena praktickým zápražím na jižní straně domu, které umožňuje krytý relaxační prostor v přízemí do jakéhosi uzavřeného dvora, který tvoří dům se stodolou. Hlavní dominantu interiéru tvoří otevřený prostor obýváku a kuchyně s centrálními krbovými kamny.
Přízemí obsahuje také pracovnu, chcete-li hostinský pokoj. Podkroví potom ložnici a dva dětské pokoje. Samozřejmostí jsou koupelny, wc a dostatek úložného prostoru jak v domě, tak i ve stodole. Zatímco stodola je nevytápěná, technologie domu je navržena jako pasivní. Dům bude vytápěn tepelným čerpadlem vzduch-vzduch s venkovní jednotkou, která dokáže dům vytápět v zimě a chladit v létě pomocí rozvodů pod stropem. Rekuperační jednotka se postará o pravidelnou výměnu vzduchu v interiéru. Údržba takového systému je minimální stejně jako náklady na provoz. Oba objekty jsou jednoduchými hmotami, které respektují venkovskou tradiční zástavbu, ale zároveň jsou navrženy do moderních tvarů a materiálů. Hlavními prvky exteriéru jsou tradiční pálená krytina doplněna prosvětlovacími taškami a fotovoltaickými panely pro vlastní výrobu elektřiny, dřevěná okna, světle šedá omítka a dřevěné prvky zápraží, vstupního oplocení a částečné opláštění stodoly. Na tomto projektu rodinného domu je patrné, že lze navrhnout tradiční venkovský dům s moderními materiály a technologiemi v pasivním standardu, což byly hlavní požadavky našich klientů.