Zadáním bylo zrekonstruovat a rozšířit stávající požární zbrojnici, která je v současnosti nesourodou dvojicí původní historické zbrojnice a necitlivé přístavby klubovny ze 70. let. V návrhu jsme se snažili o navrácení důstojnosti celému objektu, který zaujímá v prostoru návsi dominantní postavení. Požadované rozšíření zázemí sboru řešíme nástavbou podkroví nad stávající klubovnu a sjednocením tvaru střech celé zbrojnice.
Historickou část zbrojnice pouze očišťujeme a upravujeme do původní podoby, naopak novější část s nástavbou je opláštěná do poloprůhledného dřevěného obkladu, který umožňuje zakrýt vnější schodiště do podkroví a sjednotit celou hmotu zázemí do abstraktní jednoduché formy.