Projekt rodinného domu s fitness obnášel nelehký úkol, a to navrhnout poměrně velký dům na malý obdélníkový pozemek svažující se jihozápadním směrem. Výrazný a nestejnoměrný svah pozemku limitoval výškové osazení stavby. Klienti požadovali moderní dům v kombinaci materiálů omítky, dřeva a cihelného, nebo kamenného obkladu s velkými prosklenými plochami osvětlujícími interiér a s využitím krásného výhledu západním směrem. Dům je inspirován proporcemi tradičního venkovského domu bez obytného podkroví. Svah jsme využili pro rozdělení domu na dvě části, které jsou proti sobě posunuty a sledují sklon terénu. Vznikla tak vysunutá podnož domu, která umožnila vytvořit rozlehlou střešní terasu s krásným výhledem do údolí s rybníky. Podzemní podlaží jsme zvýraznili fasádním obkladem z tmavých cihelných pásků, které jsou v souladu
s tmavou cementovláknitou střešní krytinou. Na hlavní hmotě domu je použita omítka ve světle šedé barvě. Architektonicky zajímavým řešením je i navržené oplocení ve formě gabionových košů vyplněných kamenivem tvořící podezdívku, ve které jsou umístěny pozinkované ocelové profily pro kotvení vodorovných dřevěných latí ze sibiřského modřínu. Ten je použit i na obložení terasy a garážových vrat, což elegantně sjednocuje všechny použité materiály. Interiér domu je velkorysý. V podzemním podlaží jsme navrhli na přání klientů malé fitness s vířivkou pro dvě osoby s výhledem do krajiny. Ve vstupním podlaží je navržen hlavní obytný prostor, který je doplněn dvěma světelnými šachtami pro přísun slunečního světla z jihu nad kuchyň a jídelnu. Světelné šachty vytváří architektonicky výrazný prvek celého interiéru.